Mødedato: 14-06-2020

Mediacenter Danmark

Resumé

Mediacenter Danmark har accepteret en bøde på 2,25 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Virksomheden havde aftalt med konkurrenten MPE Distribution, at de to virksomheder skulle dele markedet for distribution af adresseløse forsendelser mellem sig. MPE Distribution har samtidig modtaget tiltalefrafald for at bistå med opklaringen. Den underliggende sag blev afgjort af Konkurrencerådet 30/8-2017.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Skadesteorier

Problem