Mødedato: 11-01-2019

Per Mortensen Nedrivning ApS

Resumé

Reen i Hillerød har idømt to ledende medarbejdere i en nu opløst nedrivningsvirksomhed (Per Mortensen Nedrivning) bøder på hver 300.00 kroner for at have deltaget i kartelaftaler i nedrivningsbranchen. De to ledende medarbejdere har overtrådt konkurrenceloven ved at have udvekslet priser med konkurrerende nedrivningsvirksomheder i forbindelse med bud på 24 underentrepriser. Overtrædelserne er sket i perioden fra oktober 2011 til september 2013 og omfatter nedrivningsopgaver for både offentlige og private kunder. Det drejer sig blandt andet om Statens Museum for Kunst, Eremiagesloet, samt flere togstationer og uddannelsessteder. Bødernes størrelse tager blandt andet hensyn til antallet af overtrædelser, længden af perioden hvor tilbudskoordineringerne har fundet sted, de involverede værdier, det faktum at forholdende begået forsætligt og tidligere praksis. Desuden har det betydning, at en del af lovovertrædelserne er foregået efter 1. marts 2013, hvor konkurrenceloven blev ændret med blandt andet en markant forhøjelse af bødeniveauet. Sagen er en del af et sagskompleks med flere nedrivningsvirksomheder.