Mødedato: 25-11-2021

Rustik & Flamingo ApS – bøde på 111.000 kr. – markedsdeling – diskotekskartel

Resumé

Fire diskoteker har erkendt, at de også har deltaget i det kartel, som 18 diskoteker og deres fælles indkøbsselskab NOX Network fik bøder for kort før jul. I kartellet havde diskotekerne aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Rustik & Flamingo ApS har accepteret en bøde på 111.000 kr. Overtrædelsen har fundet sted i perioden 28. oktober 2004 til 1. oktober 2018.