Mødedato: 06-06-2002

Telia A/S og Telia Telecom A/S mod Konkurrencerådet

Resumé

Selskabet Telia havde den 2. oktober 2001 været udsat for en kontrolundersøgelse og ønskede altindsigt i det fulde grundlag herfor. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde indrømmet aktindsigt i sagen mod Telia, men afvist at udlevere en konkret klage, idet det dog blev bemærket, at denne ikke vedrørte Telia. Styrelsen henholdt sig herefter til, at klagen dels ikke vedrørte Telia og dels ikke henlå på Telia sagen. Telia indbragte dette for Konkurrenceankenævnet. Ankenævnet afviste at indrømme aktindsigt.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

Aktindsigt

Udfald

afvist

Opfølgninger

Nej