Maksimalprisreguleringen af bilsynsmarkedet

Konkurrencerådet anbefaldede, at maksimalprisen på bilsyn blev ophævet. Dette var begrundet i, at rådet fandt, at markedet for bilsyn var udsat for en sådan virksom og effektiv konkurrence, at ophævelsen ikke ville føre til pristigninger overfor forbrugerne og at...

Klage over Nordvestsjællands Renovationsselskab I/S (Noveren)

Konkurrencerådet har i dag besluttet at rette henvendelse til miljøministeren om reglerne for affaldshåndtering. Konkurrencerådet påpeger over for ministeren, at det er uhensigtsmæssigt at virksomheder tillægges forvaltningsopgaver, når de samtidig optræder som...

Momsforvridning på tog og busser

I medfør af en klage fra Bombardier Transportation Denmark A/S over konkurrencebegrænsende virkninger af momsfritagelsen for personbefordring i momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, valgte Konkurrencestyrelsen at rette henvendelse til Finansministeren, Skatteministeren...