Placering af TV 3 og 3+ i programpakker (Viasat I)

Konkurrencerådet fandt ikke, at det var uforeneligt med KL §§ 6 eller 11 eller TEUF art. 101 eller 102, at Viasat i sine aftaler med danske antenneforeingerne krævede, at kanalerne TV3 og 3+ skulle være placeret i den første tilgængelige pakke med betalte kanaler....

Tele Danmark Mobils storkundekontrakt med DLG Service A/S

Konkurrencestyrelsen meddelte Tele Danmark Mobil og DLG Service A/S, at den anmeldte storkundekontrakt imellem parterne ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, da aftalen faldt under forbuddet i KL § 6, stk. 1, da den indeholdte en bestemmelse om...

Tele Danmark Mobils standard storkundekontrakt

Konkurrencestyrelsen fandt, at Tele Danmark Mobils (TDM) standard storkundekontrakt ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, da den indeholdte bestemmelser om rabatordninger der var omfattet af KL § 6, stk. 1. Styrelsen fandt endvidere at der ikke...