Post Danmark – adresseløse forsendelser

Efter klage fra Forbruger-Kontakt vurderede konkurrecestyrelsen Post Danmark A/S’ adfærd på markedet for adresseløse forsendelser. Det var ubestridt, at Post Danmark A/S indtog en dominerende stilling på markedet for postforsendelser, herunder adresseløse...