Telia køber debitel

Sagen vedrørte TeliaSonera AB’s (Telia) køb af alle aktierne i debitel Danmark A/S (Debitel). Med købet overtog Telia også debitels ejerandel på 50 pct. i DLG Tele, som iht. aftale med den anden interessent (DLG) gav Telia ret til at udøve bestemmende...