Dansk Avis Omdeling

Sagen vedrørte stiftelsen af et joint venture mellem Syddanske Medier K/S (Syddanske Medier) og JP/Politikens Hus A/S (JP/Politikens Hus). Joint venturet skulle distribuere ensartede, adresserede forsendelser (aviser og magasinpost) i Jylland og videreføre parternes...