Bertelsen Bilers klage over Toyota Danmark A/S

Efter klage fra underliggende autoriseret reparatør, fandt Konkurrencestyrelsen, at Toyota Danmark A/S havde misbrugt sin dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1 og 3, ved at gøre brug af trusler om opsigelse af reparatørkontrakten,...