Arla Foods og de økologiske mælkeleverandører (Arla sagen)

På baggrund af en klage fra 3 mælkeproducenter fandt Konkurrencestyrelsen, at Arla Foods havde misbrugt sin dominerende stilling, jf. KL § 11, stk. 1, ved at opkræve en afgift på 2% af basisprisen for mælk i 3 år for et andelsbevis af de tre mælkeproducenter....