Salg af Østre Havn

På baggrund af en klage fra folketingsmedlem Per Clausen vurderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om salget af Østre Havn i Aalborg til A. Enggaard A/S for 42,8 mio. kr. var i strid med reglerne om ulovlig statsstøtte, jf. konkurrencelovens § 11a. Østre Havn var...

Godkendelse af statens salg af statshavnene

Konkurrencestyrelsen fandt, at overdragelsen af 10 statshavne til henholdsvis kommuner og aktieselskaber var lovligt henhold til offentlig regulering, da Folketingets finansudvalg havde godkendt de aktstykker, hvori overdragelsen fremgik. Der var derfor ikke tale om...