Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring

Codan Forsikring A/S (Codan) har indgået aftale med Swiss National Insurance Company (SNIC) om køb af 100 % af aktiekapitalen i Trekroner Forsikring A/S (Trekroner). Codan er det 3. største skadesforsikringsselskab og det 4. største livs- og pensionsselskab i Danmark....

Danicas køb af BG Pension

Sagen vedrørte Danicas køb af BG Pension. Danica, som er datterselskab i Danske Bank-koncernen, fik med fusionen sin markedsandel øget fra 19,4 % til 21,8 %, hvilket ikke i sig selv er nok til, at der derved bliver skabt en dominerende stilling, som bevirker, at...