Indkøb af foderfedt gennem Scanfedt – påbud

Konkurrencestyrelsen fandt en aktionæroeveresnkomst anmeldt af Scand fedt betænkelig i henhold til konkurrencelovens § 6 og EF art. 81. Aktionæroverenskomsten indeholdte bestemmelse om købspligt for aktionærerne, der var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, dog...