Nordisk Aktiv Virke A/S’ anmeldelse af konkurrenceklausul

Nordisk Aktiv Virke A/S anmeldte d. 30. juni 1998 en købekontrakt mellem Hevea Timber Ldt. og Vich 4668, der indgår i Nordisk Aktiv Virke A/S koncernen, om Nordisk Aktiv Virke A/S’ køb af aktierne i Malcolm Holding A/S. Hevea Timber Ldt. driver virksomhed med...

Minimumsbetingelser for forureningsforsikring for landbrug

Sagen vedrørte minimumsbetingelser for forureningsforsikring for landbrug. F&P havde anmeldt et sæt minimumsforsikringsbetingelser for forureningsforsikring for landbrug med anmodning om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1....

Konkurrenceklausul på 10 år påbydes nedsat

konkurrencestyrelsen fandt, at en konkurrenceklausul på 10 år indeholdt i en anmeldt overenskomst i forbindelse overdragelse af en virksomhed, var længere end nødvendig til sikring af værdien af den overdragne virksomhed. Styrelsen påbød derfor konkurrenceklausulerne...