Den Danske Dyrlægeforenings etiske kodeks

Ved en gennemgang af en række brancheforeningers vedtægter fandt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Den Danske Dyrlægeforenings (DDD) etiske kodeks indeholdte bestemmelser der var konkurrencebegrænsende. Kodekset indeholdte en bestemmelse, hvorefter den enkelte...