Clearing af taxiboner og kontokort i Storkøbenhavn

En række taxaseslskaber havde iværksat en kollektiv boycut af et konkurrerende taxi-selskab (Taxa Motor), således, at der ikke længere ville ske elektronisk clearing af taxiboner og kontokort. Konkurrencerådet fandt at dette var uforenelig med konkurrencelovens § 6,...

Stilladssektionens anmeldeordning

Konkurrencestyrelsen har den 17. maj 2001 meddelt Danske Entreprenører, Stilladssektionen, at sektionens anmeldeordning, jf. de reviderede vedtægter § 8, ikke falder ind under forbuddet i kon-kurrencelovens § 6, stk. 1, jf. § 6, stk. 3. Styrelsen har derfor meddelt...

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Ved Interflora-Danmarks (IF) ansøgning om en ikke-indgrebserlæring efter KL § 9, subsidiært om fritagelse efter KL § 8, stk. 1, for IFs love og tilknyttede medlemsinstruks, fandt Konkurrencestyrelsen at fire bestemmelser ikke umiddelbart var forenelig med KL § 6, stk....