Dankort A/S prisliste for Dankortlicenstagere

Konkurrencestyrelsen havde meddelt Dankort A/S en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Denne gjaldt dog ikke Dankort A/S’ vedtagelse af maksimale gebryrer, som kortindløser skal betale til kortudsteder ved fjernsalg. Forholdet omhandelde prisregulering, hvorfor...

Udregningsvederlag for licitationsbud

Konkurrencestyrelsen fandt, at licitationsbestemmelserne i de to organisationer Fælleslicitationskontoret Samarbejdende Mesterforeninger (FLK) og Varmebranchens Licitationsforeninger (Jermer) var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, hvorfor der ikke kunne gives en...

Anmeldelse af lægemiddelgrossisternes rabataftale

Konkurrencerådet fandt, at en samordne praksis om rabatvilkår til apotekerne mellem de tre danske lægemiddelgrossister var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og ikke kunne gives en fritagelse efter KL § 8, stk. 1, idet den samordnede praksis neutraliserede...