Priser på mobiltelefoner

Styrelsen har i en given periode haft fulgt detailpriserne på mobiltelefoner, hvorefter det kunne konstateres, at mobilselskabernes udsalgspriser for konkrete mobiltelefonsmodeller i forbindelse med oprettelse af abonnoment fremstod subsidieret for appartdelens...

Tele Danmarks forhandleraftaler for fastnettelefoni

Sagen vedrørte en anmeldelse fra Tele Danmark om selskabets standardforhandleraftale for fastnettelefoni indeholdende en salgsfremmeklausul. Styrelsen fandt, at aftalen ikke faldt under forbuddet i konkurrencelovens §6, stk. 1 og §11, stk.1.

Klage over leveringsafbrydelse afvist

Konkurrencestyrelsen afviste at gribe ind i anledning af en klage fra en møbelhandler over, at han ikke længere kunne få leveret senge/madrasser fra DUX industrier AB og visse Bruno Mathsson stole. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at leveringsafbrydelserne indebar...