Klage over Kære Børn a.m.b.a.

På baggrund af en klage skulle Konkurrencerådet afgøre om Kære Børn a.m.b.a.’s vedtægter var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. I alt 4 bestemmelser skulle undersøge, hvilket var et forbud mod videresalg, vareudvalgets fastsættelse af udsalgspriser, forbud...