Indskærpelse om ikke at fastsætte bindende videresalgspriser I

KFST havde modtaget en klage over en leverandør af konsumprodukter til supermarkeder, der indikeret mulige prisstyring. Både horisontalt og vertikalt. KFST gennemførte herefter en kontrolundersøgelse, der frembragte materiale, som indikerede at informationer om...

Horestas videnbank

Brancheforening for hotel- og restaurationsbranchen (Horesta) anmeldte til KFST en påtænkt modernisering af deres Videnbank mhp. enten en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, subsidiært en individuel fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1....