Totempo A/S’ prisaftaler med selvstændige værksteder

Totempo havde overfor forbrugerne annonceret med, at dens kunder ville skulle betale en fastpris for reparationer ved dennes underleverandøre. Totempo udtalte selv, at der var tale om frachiseaftaler, men grundet karakteren af aftalerne, fandt konkurrencerådet, at...