Samarbejde om indkøb af gødning

Konkurrencestyrelsen meddelte en § 9–erklæring til en aftale, som tilknyttede Agro Danmark a.m.b.a. (AD) til et allerede eksisterende samarbejde mellem Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) og Svenska Läntmannen ek (SLR). Efter parterne havde haft høringsudkastet...

Ikke-indgrebserklæring overfor konkurrenceklausul

Lind & Cadovius anmeldte som repræsentant for A/S Em. Z. Svitzer 12. december 2000 en over-dragelsesaftale vedrørende A/S Em. Z. Svitzers overtagelse af 2 bugserbåde med tilhørende kunde-kreds fra Stevns Charter & Towage A/S. Ved anmeldelsen anmodes om...

Autolakerernes kalkulationssystem

Konkurrencestyrelsen fandt, at et anmeldt kalkulationssystem for autolakeringsarbejde var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og kunne derfor ikke gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Systemet, der var anmeldt af Foreningen af Auto- og Industrilakerere...