Ophævelse af Kølereparatørforeningens prisliste

Ved ændringen af konkurrenceloven i augst 2002, blev undtagelsesbestemmelse i § 7 ændret, således at horisontale prisaftaler mellem små virksomheder ikke længere kunne falde ind under undtagelsesbestemmelserne fra lovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler....