Netto A/S overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Sagen vedrører Netto A/S’ anmeldte selskabsovertagelse af SUMA Dagligvarer A/S. Den anmeldte virksomhedsovertagelse vedrører Netto A/S’ overtagelse af samtlige aktier i SUMA Dagligvarer A/S fra SUMA Holding A/S (75%) og Riisbøll Høeg Holding ApS (25%)....

LK A/S grossistaftaler

På baggrund af anmeldelse af en grossistaftale mellem LK A/S’ og dennes grossister fandt Konkurrencestyrelsen, at LK A/S’ rabatsystem udgjorde et misbrug af dominerende stilling, jf. KL § 11, stk. 1, hvorfor LK A/S blev påbudt at ophæve ordningen....