Århus Kommunes pris for levering af praktisk hjælp

I forbindelse med en klage over Århus Kommunes prisfastsættelse for prisen for levering af praktisk hjælp i hjemmet når den ikke var kombineret med levering af personlig pleje i 2008, fandt Konkurrencestyrelsen ikke anledning til at gribe ind. Kommunen havde iværksat...

Hjørring Kommunes priser for fritvalgsydelser i 2008

Ved Konkurrencestyrelsens undersøgelse af priserne for Hjørring Kommunes fritvalgsydelser i 2008 foranlediget af et ønske om en revurdering fra den private leverandør Blæksprutten Pleje & Omsorg Hjørring ApS fandt styrelsen ikke, at sagen havde afdækket objektive...