Markedsdeling i Botex

I sagen havde den frivillige kæde Botex, der består af selvstændige butikker, overtrådt konkurrenceloven ved at anvende et forbud mod at husstandsomdele reklamer i hinandens områder. Endvidere var dette påtalt. Konkurrencerådet havde ikke reservationer overfor selve...

Sydbank – Betalingskort

Konkurrencerådet har i to afgørelser fundet, at Sydbank A/S har overtrådt betalingsloven. Sydbank har dels givet et ulovligt afslag til en agent for et betalingsinstitut, dels fastsat vilkår for adgangen til sine betalingskontotjenester, der ikke levede op til lovens...