Coloplast Danmark

KFST havde åbnet en sag mod virksomheden Coloplast Danmark A/S’ mulige misbrug af en mulig dominerende stilling i form af margin squeeze. Styrlsens foreløbige undersøgelser indikeret, at prisaffærden kunne ekskludere en AEC konkurrent, idet Coloplast var en...

TV 2 erstatningssag – Discovery

Konkurrencerådet havde i 2005 fundet at TV2 havde anvendt konkurrencebegrænsende rabatter. Dette blev i 2011 opretholdt ved Højesteret. TV stationerne Discovery og TV3 rejste herefter krav om erstatning. Discovery havde krævet 650 mio. kr. med tillæg af procesrenter i...

Nokas Værdihåndtering A/S v Loomis Danmark

Konkurrencerådet havde i 2017 (20/12-2017) lukket en mulig misbrugssag ved tilsagn. I denne sag havde en udbyder (Loomis) af købe værdihåndteringsydelser (afhentning, optælling og sortering af kontanter) pålagt kunderne, at indkøbe disse hos denne. En konkurrent, der...

Rønne Havn A/S v Danske Færger

Sagen, der blev anlagt den 7. juni 2018, vedrørte det aftaleretlige grundlag for opkrævning af havneafgifter, herunder om Rønne Havn har misbrugt sin dominerende stilling ved opkrævning af afgifterne. I sagen havde en færgeoperatør henvendt sig til Rønne Havn mhp. at...