Ritzaus Bureaus levering af nyhedstjeneste (Ritzau IV)

Sagen vedrører en aftale mellem Ritzaus Bureau I/S og selskabets interessenter om pligt for disse til at aftage Ritzaus generelle nyhedstjeneste. KFST gennemførte en foreløbig undersøgelse af hvorvidt dette kunne udgøre en konkurrencebegrænsende aftale i strid med...

Biblioteksmedier A/S

På baggrund af ankenævnets hjemsendelse af rådsafgørelse af den 31. maj 2006 fandt Konkurrencestyrelsen, at Biblioteksmediers distributionsaftaler med eneret kunne være misbrug af Biblioteksmediers dominerende stilling på markedet. Biblioteksmedier indgav tilsagn om...

Ruko A/S’ samhandelsaftaler med låsesmede

Konkurrencerådet havde i 2001 (19/12-2001) fordømt Ruko A/S’ brug af loyalitetsrabatter som uforenelige med konkurrencelovens § 11. Som følge heraf overvågede styrelsen Rukos vilkår. Ruko havde i 2006 indgået nogle nye samarbejdsaftaler, der umiddelbart fremstod...