Kiropraktisk klinik mod Region Hovedsatden

Nogle kiropraktikere havde overskredet et af Region Hovedstadens fastlagt loft for deres udgifter pr patient og var derfor nægtet fuld refusion. Disse havde herefter sagsøgt regionen med påstand om fuld refusion, idet der bl.a. blev henvist til at loftet reelt var et...

Dansk Transport og Logistiks informationsudveksling

Konkurrencerådet fandt, at brancheforeningen Dansk Transport og Logistik (DTL)’s informationsudveksling til dens medlemmer var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. DTL stillede et forhåndsudfyldt kalkulationsværktøj til rådighed for dets...

Vedrørende aftale om priser på kanalomstilling

Konkurrencestyrelsen blev gjort opmærksom på en annonce i et lokalt dagblad, hvori det fremgik at 9 lokale radio- og tv-forhandlere i Esbjerg området tog samme pris for kanalomstilling. Aftalen var indgået telefonisk, og parterne oplyste, at den aftalte pris var...

Renteberegning i grovvarebranchen

Konkurrencestyrelsen havde modtaget en henvendelse fra en advokat, der mente at der forelå en aftale eller forståelse i grovvarebranchen om fælles renteberegning. Styrelsen fandt dog ikke tilstrækkelige holdepunkter herfor og afviste klagen.