Påbud til leverandør af reservedele

En reparatør havde klaget over ikke længere at modtage en rabat. Leverandøren havde som begrundelse herfor henvist til en generel omlægning af sine salgs- og leveringsbetingelser. Konkurrencestyrelsen afgjorde, at det for sagen relevante produktmarked er...

Klage over taksterne ved lastning af olie ved Fredericia Havn

Maersk Broker K/S klagede i brev af 5. oktober 2001 på vegne af rederiet Fortum til Konkurrencestyrelsen over, at råolieskibe ikke blev ydet samme rabatter som andre skibe, der anløb havnen med en tilsvarende frekvens. Ifølge klagen misbrugte havnen sin dominerende...