Ruko A/S’ samhandelsaftaler med låsesmede

Konkurrencerådet havde i 2001 (19/12-2001) fordømt Ruko A/S’ brug af loyalitetsrabatter som uforenelige med konkurrencelovens § 11. Som følge heraf overvågede styrelsen Rukos vilkår. Ruko havde i 2006 indgået nogle nye samarbejdsaftaler, der umiddelbart fremstod...

Tulip Food Compagny

Tulip Foods Company (herefter ”TFC”) havde anmodet KFST om at revurdere markedsafgrænsningen fra Danish Crown/SteffHoulberg-fusionen (2002). Her blev et særligt marked for dansk mærkevarepålæg identificeret, og Tulip blev anset for dominerende heri. Baggrunden for...

DBC mediers eneretsaftaler

Sagen vedrørte en klage fra virksomheden Flex Medie over konkurrenten, DBC medier. Flex Medier mente at en række eneretsaftaler begrænset konkurrencen og var uforenelige med konkurrencelovens § 11. Konkurrencerådet afviste dog klagen da man ikke mente der forelå et...