Arla Foods overtagelse af Karolines Køkken mv.

Sagen vedrører Arla Foods overtagelse af aktiviteterne under Karolines Køkken samt en række tilknyttede vare- og fællesmærker (Karoline-mærkerne) fra Mejeriforeningen. Overdragelserne var omfattet af fusionskontrolreglerne i konkurrencelovens § 12, jf. § 12, stk. 2....

Joint venture om Rejseplanen godkendt

Sagen vedrører stiftelsen af joint venture-selskabet Rejseplanen A/S. www.rejseplanen.dk var et samarbejde om udvikling og drift af en hjemmeside, hvor man kunne søge information om rejser med kollektive transportmidler inden for Danmarks grænser. Samarbejdet blev...

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Sagen vedrørte Trygs overtagelse af Nordeas skadesforsikringsaktiviteter (indeholdt i Tryg General) i Danmark. Nordea-koncernen driver virksomhed inden for banksektoren og tilknyttede finansielle serviceydelser, herunder realkredit samt livs- og skadesforsikring....

Shell Oil Companys overtagelse af Pennzoil-Quaker State Company

Sagen vedrører en fusion af Shell Oil Company og Pennzoil-Quaker State Company (Pennzoil). Ved fusionen opkøber Shell alle aktier i Pennzoil. Shell Oil Company er en del af Royal Dutch/Shell-gruppen (Shell). Shell er et verdensomspændende vertikalt integreret...