Samarbejdsaftale om Millionærkontoordningen

Konkurrencestyrelsen fandt, at bestemmelsen i samarbejdsaftalen for nye deltagere i Millionærkontoordningen, indeholdende krav om betaling til for goodwil i form af de historiske omkonstninger til markedsføring siden ordningen blev etableret uden afskrivninger, var en...

Landsdækkende kundeservice

Konkurrencestyrelsen påbød Lokale Pengeinstitutter, at ophæve en bestemmelse om et fælles interbankgebyr på kr. 50 i sin ordning Landsdækkende Kundeservice, samt en bestemmelse om at danske pengeinstitutter kunne kræve kunden kontant for omkostninger til telefon o....

Praksis ved overførsler af gruppelivsforsikringer godkendt

Styrelsen har ved afgørelse godkendt den praksis i forbindelse med overførelser af gruppelivsforsikringer, der er aftalt mellem næsten alle de selskaber, som tegner gruppelivsforsikringer. Aftalen falder efter Styrelsens overbevisning ikke ind under forbudet i...

BRFkredits aftaler med Jyske Bank

Styrelsen fandt, at BRFkredits aftaler med Jyske Bank om formidling af realkreditlån og garantistillelse for realkreditlån formidlet til BRFkredit ikke falder ind under forbudet i konkurrencelovens §6, stk. 1, jf. lovens §9, stk. 1.