Påbud om ophævelse af dele af aftale om filetafskær

Konkurrencestyrelsen meddelte, at en aftale mellem Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening og Dansk Pelsdyr Foder A/S var i strid med KL § 6, stk. 1, og ikke kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Dette skyldtes at aftalen indeholdte...

Aftaler om Dansk Total Underholdning A/S

Sagen vedrørte et aftalekompleks omhandlende etableringen af selskabet Dansk Total Underholdning A/S. DTUs formål er at virke som et indkøbsfællesskab for 17 firmaer, der leverer/opstiller spille- og morskabsautomater i restauranter, bodegaer og klubber. DTUs...

Klage over Dansk Tipstjeneste

Konkurrencestyrelsen fandt, at en aftaleklausul mellem Dansk Tipstjeneste (DT) og BABN, der er en fransk virksomhed der levere skrabelodder, var i strid med KL § 6, stk. 1. Ifølge Klausulen kunne BABN ikke indgå aftaler med konkurrenter til DT uden først at meddele...