Koordinering af abonnementspriser for service på naturgasfyr

Sagen drejer sig om, at en række konkurrerende udbydere af service på naturgasfyr (HMN Naturgas I/S, Gastech-Energi A/S ) og Kiertner ApS sammen med brancheforeningen DEBRA –Energibranchen har indgået en aftale og/eller samordnet praksis om koordinering af...

Begrænsninger af rabatter i biografer (FAFID II)

Sagen vedrørte to forhold. For det første brancheforeningerne Foreningen af Filmudlejere i Danmark (FAFID) og Danske Biografer aftale om at biografer kun måtte indrømme rabat på biografbilletter efter forudgående aftale med filmdistributøren. For det andet et brev...

Skive og omegns vognmandsforenings tilbudskoordinering

Konkurrencerådet fandt, at Skive og Omegns Vognmandsforening (SOV) havde koordineret sin tilbudsgivning på de vintertjenester, som Skive Kommune havde udbudt. Den eneste anden tilbudsgiver var en privat vognmand som tillige var medlem af SOV’s bestyrelse og...

Ejendomsmæglerkæden BoligOne’s kædekoncept

BoligOne er et internetbaseret markedsføringssamarbejde mellem selvstændige og økonomisk uafhængige ejendomsmæglere. Oprindelig anmodede kæden selv om Konkurrencerådets godkendelse af dets koncept, herunder et aftalevilkår om at kædens medlemmer er forpligtet til at...