Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings vedtægter

Konkurrencestyrelsen fandt, at Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA)’s vedtægtsbestemmelse om eksklussivt at kunne indgå aftale om honorarer mv. var konkurrencebegrænsende, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk 3, idet dyrelægerne ikke ville...

Anmeldelse af Optik Danmark a.m.b.a.

På baggrund af en anmeldelse af en etablerings- og overdragelsesaftale indgået mellem Profil Optik a.m.b.a. og Ny Syn a.m.b.a, fandt Konkurrencestyrelsen, at aftalen var en horisontal indkøbsaftale, der ville føre til en homogenisering af omkostninger, hvilket ville...

National roamingaftale mellem SONOFON og Telia

Sagen vedrørte en national roamingaftale mellem SONOFON og Telia. Styrelsen afgav den 7. december 2000 en udtalelse til Telestyrelsen i henhold til § 79, stk. 1, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, om hvorvidt der i en...