Anmeldelse af aftale om attesthonorarer

Konkurrencestyrelsen har meddelt Personalestyrelsen en erklæring efter konkurrencelovens § 9 for en aftale indgået med Lægeforeningen. Aftalen fastlægger honoraret for øre-, næse-, halslæger ud-færdigelse af attester i forbindelse med anmeldelse af høreskader til...

Anmeldelse af vurderingsaftaler

Konkurrencestyrelsen har meddelt Nordea Kredit en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9 for en samarbejdsaftale mellem Nordea Kredit og et antal DanBolig erhvervsmæglere om vurdering af erhvervsejendomme. Ifølge aftalen kan Nordea Kredit overlade den...

Taksatorringens vedtægter II

Konkurrencestyrelsen forlængede fritagelsen af Taksatorringens vedtægter i yderligere 5 år. Forholdene i anmodningen om fortsat fritagelse adskilte sig ikke væsentligt fra de omstændigheder, som lå til grund for Konkurrencerådets vurdering af vedtægterne i 1999....