Teller

Konkurrencerådet fandt, at Teller i perioden 2012 til 2016 misbrugte sin dominerende stilling via en kombination af loyalitetsrabatter og bestemmelser om eksklusivitet i kontrakter med sine største kunder. Teller var i perioden datterselskab i Nets-koncernen og den...

Post Danmarks direct mail-rabatsystem (direct mail I)

Direct mail I var foranlediget af en klage fra CityMail, Post Danmarks eneste reelle konkurrent indenfor direct mail. Direct mail er en distributionsform for identiske breve, der afsendes i større mængder fra samme afsender med – i Post Danmarks tilfælde – samme...