CD Pharmas prissætning af syntocinon

I 2013 vandt en parallelimportør og konkurrent til CD Pharma rammekontrakten om at levere lægemiddel Syntocinon til hospitalernes indkøbsfællesskab (Amgros) til 43 kroner per pakke. I foråret 2014 kunne parallelimportøren dog ikke levere, hvorfor Amgros måtte købe...

Omkostningsundersøgelse af Dankortet gennemført

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en undersøgelse af omkostningerne ved driften af dankortsystemet. Undersøgelsen er en del af styrelsens tilsyn med en bekendtgørelse, der regulerer, hvad fysiske forretninger skal betale til Nets for at modtage...

Aftaler mellem DR, TV 2 og 4M om master over 100 meter

På baggrund af en tilbagetrukket anmeldelse valgte Konkurrencestyrelsen at undersøge lejevilkårene i to standardaftaler, der nærmere regulerede leje af pladser på høje master. Dette omfattede for det første, om lejen var urimeligt høj, og for det andet, om...

Elsams elpriser i 2005 og 2006 (ELSAM III)

Konkurrencerådet fandt, at Elsam A/S (senere DONG) havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for leveringen af el i Vestdanmark, jf. konkurrencelovens § 11 og EF art. 82 (nu 102). Misbruget havde nærmere pågået i tre et halvt år – fra 1. januar 2005 til 31....