Vejledende udtalelse om el-selskabers opstartsrabatter

På baggrund af en kampagne fra et forsyningspligtigt el-selskab om en måneds gratis el til tidligere kunder, valgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at udsende en vejledende udtalelse om de umiddelbare betænkeligheder ved kampagnen. Styrelsen udtalte bekymring i...

Post Danmarks misbrug af dominerende stilling (predatory pricing)

I forbindelse med KFSTs behandling af en klage over Post Danmark, havde man opdelt denne, således at spørgsmålet om predatory pricing blev udskilt til selvstændig behandling. Ifølge klager, Forbruger Kontakt, havde Post Danmark overfor tre kunder droppet prisen ned...