Offentlige aktiviteter på kommercielle markeder

Den daværende Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen ønskede en analyse af offentlige myndigheders aktiviteter på kommercielle markeder, herunder en vurdering af eventuelle konkurrenceforvridninger. Analysen forelå klar i maj 2016 og påpeget på udvalgte områder...

Er du opmærksom på, om din kommune yder ulovlig støtte?

KFST havde sendt et brev til landets kommuner, hvor KFST på baggrund af to nyere konkrete afgørelser (se nedenfor), henledte opmærksomheden på, at kommunal støtte til folkeoplysning kan konflikte med kl § 11 a. Såfremt en kommune fx stiller lokaler vederlagsfrit til...

Herlev Kommunes priser for praktisk hjælp og personlig pleje

Konkurrencestyrelsen fandt, at Herlev Kommune havde handlet regelstridigt ved, ikke at havde haft indberegnet elevudgifter i beregningen af timeprisen for fritvalgsydelserne i 2009, til trods for at den kommunale leverandør havde afholdt udgiften, hvorved kommunen...

Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp

Konkurrencestyrelsens undersøgelse af Herning Kommunes prissætning for fritvalgsydelser i henhold til serviceloven viste, at kommunens prissætning i 2007-09 ikke levede op til de krav, der var fastsat i serviceloven. Herning Kommune havde derfor tilsendt en...

Salg af Østre Havn

På baggrund af en klage fra folketingsmedlem Per Clausen vurderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om salget af Østre Havn i Aalborg til A. Enggaard A/S for 42,8 mio. kr. var i strid med reglerne om ulovlig statsstøtte, jf. konkurrencelovens § 11a. Østre Havn var...