A mod københavns Kommune

En sprogskole mente at Københavns Kommune havde handlet i strid med konkurrenceloven ved at tilbyde urimelige vilkår i en driftsaftale. Nærmere bestemte mente sprogskolen, at de tilbudte indøbspriser var langt under markedsniveauet, hvorefter kommunen havde...

E-parts A/S klage over Mazda Motor Danmark

På baggrund af klage fra en konkurrent fandt Konkurrencerådet, at Mazda Motor Danmark havde misbrugt sin dominerende stilling ved at have meddelt de autoriserede reparatører, at Mazda Danmark A/S ville gennemføre uvarslede kontrolbesøg, hvor der skulle være adgang til...

Klage over Københavns Kommunes affaldshåndtering

Konkurrencestyrelsen havde modtaget en klage fra Gundsø Vognmandsforretning over, at Miljøkontrollen i Københavns Kommune afviste at forny en aftale om transport af “Forbrændingsegnet affald, ikke forbrændingsegnet affald, have- og parkaffald samt bygge- og...

Priser og opgraderingsbetingelser for AutoCad

Konkurrencestyrelsen afviste i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. en klage fra et arkitektfirma, der fandt, at opgraderingsbetingelserne og priser for AutoCad var i strid med konkurrencelovens forbudsregler. AutoCad var et softwareprodukt, som blev...