TDC’s priser på bredbånd

På baggrund af klager åbnede KFST en misbrugssag mod TDC A/S for et muligt margin squeeze på bredbåndsmarkedet. Nærmere bestemt forholdet mellem engrosprisen for netadgang og detailprisen for bredbånd. Analysen tog udgangspunkt i netadgang via kobbernettet, idet KFST...

Post Danmarks direct mail-rabatsystem (direct mail I)

Direct mail I var foranlediget af en klage fra CityMail, Post Danmarks eneste reelle konkurrent indenfor direct mail. Direct mail er en distributionsform for identiske breve, der afsendes i større mængder fra samme afsender med – i Post Danmarks tilfælde – samme...

Unimerco

På baggrund af en klage fra konkurrenten Hitachi påbegyndte konkurrencestyrrelsen en undersøgelse af Unimerco A/S om misbrug af dominerende stilling i forbindelse med koblingssalg, jf. konkurrencelovens § 11 og EF art. 82 (nu art. 102). Unimerco blev indledningsvis...