Konkurrenceudsætning af lodsvæsenet

Konkurrencerådet rettede henvendelse til forsvarsministeren og økonomiog erhvervsministeren i medfør af konkurrencelovens § 2, stk. 5, idet rådet fandt, at lodsvæsenets fandtes at være ineffektivt, og markedet for lodsning med fordel kunne udsættes for konkurrence....

Ikke muligt at gribe ind over for flybonusprogrammer i Danmark

Økonomi- og Erhvervsministeren gjord det klart, at konkurrencelovens forbudsbestemmelser hverken kunne finde anvendelse på anvendelsen af SAS’ flybonusprogram på danske indenrigsruter eller på måden, bonusprogrammet er konstrueret på, jf. konkurrencelovens § 2, stk....

Konkurrenceforvridende virkning af sømandsfradragsloven

Konkurrencestyrelsen opfordrede Skatteministeriet til at foretage en revision af gældende praksis op til overvejelse i henhold til administrationen af dispensationsmulighederne i sømandsfradragslovens § 5, stk. 2, da denne var konkurrenceforvridende for rederier der...

Dansk Musikforlæggerforenings vejledende tariffer

Konkurrencestyrelsen påbød Dansk Musiklæreforening, at ophæve foreningens udsendte vejledende takster, idet de havde til formål at virke som normerende på prisdannelsen. Foreningen ankede styrelensens afgørelse til Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnet...