Fritagelse af ny masteaftale med lavere priser (Mastesag VI)

Konkurrencerådet vurderede, at den tidligere aftale indgået i brancheforeningen IT, ikke kunne på ny kunne fritages fra konkurrencelovens § 6, jf. § 8, stk. 1, på grund af den store overskudsgrad for udlejning af atennepositioner. IT og aftaleparterne forhandlede...

Forlænget fritagelse for Danske Fragtmænds aftaler

Efter anmodning om forlængelse af den individuelle fritagelse af Danske Fragtmænds regler og aftalekonkstruktion, vuderede Konkurrencestyrelsen, at der ikke siden forlængelsen af den individuelle fritagelse i 2002 var sket sådanne ændringer i hverken aftalegrundlaget...

Anmeldelse af samarbejdet mellem EDC, BRF og Foreningen SAFE

Konkurrencestyrelsen fandt, at 3 af de 15 aftaler i et aftalekompleks mellem ejendomsmæglerkæderne EDC gruppen og Mælger Partnerne, foreningen SAFE samt BRFkredit kunne hindre en effektiv konkurrence på markedet. Aftalen vedr. forkøbsret mellem Mælger-partnerne og...