rød-kort-ordningen forlænges i yderligere 5 år

Konkurrencestyrelsen valgt at forlænge “rød-kort-ordningen”, der var en overenskomst mellem forskikringsselskaber i Danmark og SOS International A/S, jf KL § 8, stk. 4. Ovenskomsten betød at SOS International A/S forestod administrationen af...

RMB Dansk Reklame Film A/S anmoder om forlængelse af fritagelse

RMB Dansk Reklame FilmA/S har anmodet Konkurrencestyrelsen om at forlænge fritagelsen, og har overfor Konkurrencestyrelsen oplyst, at de pålæg, som Konkurrencerådet gav ved afgørelse af 16. juni 1999, er blevet gennemført som krævet. Herunderer opsigelses varslet i...