Zeppelin Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over CP ApS

Transaktionen medfører, at Zeppelin erhverver 100 pct. af anparterne i CP. Zeppelin erhverver dermed enekontrol over CP. CP er aktiv med udlejning af entreprenørmateriel, herunder fx lifte, pavilloner, containere til kontor-, mandskabs- og lagerfaciliteter,...

Pensionskasserne i) Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, ii) Pensionskassen for Sundhedsfaglige, iii) Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale og iv) Pensionskassen for Farmakonomer via PKA A/S og A. Enggaards omdannelse af P/S PKAE Ejendom til et selvstændigt fungerende joint venture

Transaktionen omfatter dannelsen af P/S PKAE Ejendom (”PKAE”) som et selvstændigt fungerende joint venture mellem i) Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, ii) Pensionskassen for Sundhedsfaglige, iii) Pensionskassen for Farmakonomer og iv) Pensionskassen...